• Link tốc
    độ cao
  • FreeFree
    Download
Download | Tải Phim | The Billion Dollar Code | Mã Nguồn Tỉ Đô | 2021

Download | Tải Phim | The Billion Dollar Code | Mã Nguồn Tỉ Đô | 2021

Download The Billion Dollar Code 2021, Tải Phim The Billion Dollar Code 2021, Xem Phim The Billion Dollar Code 2021, Download Phim Mã Nguồn Tỉ Đô 2021, Xem Phim Mã Nguồn Tỉ Đô 2021, Tải Phim Mã Nguồn Tỉ Đô 2021

Những năm 90 ở Berlin, một nghệ sĩ và một hacker nảy ra cách mới để nhìn thế giới. Nhiều năm sau, họ hội ngộ để kiện Google vi phạm quyền đối với sáng chế này.

In 1990s Berlin, an artist and a hacker invented a new way to see the world. Years later, they reunite to sue Google for patent infringement on it.

Thông Tin Nội Dung
Thể loại
Phim Bộ Mỹ
Danh mục
PHIM BỘ
IMDB
6.5
Quốc gia
Mỹ
Năm
2021