• Link tốc
    độ cao
  • FreeFree
    Download
Download | Tải Phim | Ghostwriter | Hồn Ma Nhà Văn | 2020

Download | Tải Phim | Ghostwriter | Hồn Ma Nhà Văn | 2020

Download Ghostwriter 2020, Tải Phim Ghostwriter 2020, Xem Phim Ghostwriter 2020, Download Phim Hồn Ma Nhà Văn 2020, Xem Phim Hồn Ma Nhà Văn 2020, Tải Phim Hồn Ma Nhà Văn 2020

Khi một hồn ma ám lấy một tiệm sách địa phương và bắt đầu thả nhiều nhân vật hư cấu ra thế giới thật, bốn đứa trẻ phải hợp sức khám phá các bí ẩn thú vị xung quanh những ý nguyện chưa hoàn thành của chính những hồn ma.

When a ghost haunts a neighborhood bookstore and starts releasing fictional characters into the real world, four kids must team up to solve an exciting mystery surrounding the ghost's unfinished business.

Thông Tin Nội Dung
Thể loại
Phim Bộ Mỹ
Danh mục
PHIM BỘ
IMDB
6.5
Quốc gia
Mỹ
Năm
2020