• Link tốc
    độ cao
  • FreeFree
    Download
Download | Tải Phim | Crazy Beggar SuQiEr | Phong Ma Thần Cái Tô Khất Nhi | 2020

Download | Tải Phim | Crazy Beggar SuQiEr | Phong Ma Thần Cái Tô Khất Nhi | 2020

Download Crazy Beggar SuQiEr 2020, Tải Phim Crazy Beggar SuQiEr 2020, Xem Phim Crazy Beggar SuQiEr 2020, Download Phim Phong Ma Thần Cái Tô Khất Nhi 2020, Xem Phim Phong Ma Thần Cái Tô Khất Nhi 2020, Tải Phim Phong Ma Thần Cái Tô Khất Nhi 2020

Tô Khất Nhi từ một thiên hạ đệ nhất cái bang dám đứng ra chiến đấu lại Thiên Môn Giáo trở thành một đại hiệp nhân gian giúp an dân trừ bạo.

Su Can, Principal Graduate in Martial Arts, accidentally loses his memory in the fight against the opium seller, the Tianmen Sect, and becomes a homeless beggar called SuQiEr. Jinzhi and her daughter Guo take him in. Because the prepared opium paste is found, Guo is captured by the Tianmen Sect. To rescue Guo, the girl taking care of him, SuQiEr ruins the Tianmen Sect's conspiracy, and eliminates the Tianmen Sect with the government.

Thông Tin Nội Dung
Thể loại
Võ Thuật
Danh mục
PHIM LẺ
IMDB
6.5
Quốc gia
Trung Quốc
Năm
2020