• Link tốc
    độ cao
  • FreeFree
    Download
Download | Tải Phim | Bread Barbershop | Nhà Tạo Mẫu Tóc Siêu Đẳng | 2020

Download | Tải Phim | Bread Barbershop | Nhà Tạo Mẫu Tóc Siêu Đẳng | 2020

Download Bread Barbershop 2020, Tải Phim Bread Barbershop 2020, Xem Phim Bread Barbershop 2020, Download Phim Nhà Tạo Mẫu Tóc Siêu Đẳng 2020, Xem Phim Nhà Tạo Mẫu Tóc Siêu Đẳng 2020, Tải Phim Nhà Tạo Mẫu Tóc Siêu Đẳng 2020

Trong thị trấn toàn là đồ ăn, Bánh Mỳ là nhà trang trí bánh bậc thầy. Những màn lột xác đổi đời dưới tay bác khiến khách hàng nào cũng vui quên sầu.

In a town filled with food, Bread is a master cake decorator who gives life-changing makeovers that will put any customer in an amazing mood.

Thông Tin Nội Dung
Thể loại
Hoạt Hình
Danh mục
PHIM BỘ
IMDB
6.5
Quốc gia
Hàn Quốc
Năm
2020